Новини

За чиста и околна среда

Основната цел на проекта е запознаване на децата с природата и повишаване на екологичната им култура,чрез прилагане на методи,които стимулират креативността и оригиналността на детето в отношението му към природата и изграждат навици за опазване на околната среда.

Научи повече

За чиста и околна среда

В изпълнение на дейностите по Национална кампания "За чиста околна среда", на тема "Зелена светлина към нашите деца" и в синхрон с актуалните тенденции за грижа за околната среда, по дейност 4 "Детска градина на открито", децата облагородиха двора,направиха го по-цветен и приветлив.

Научи повече

Беседа на тема "Здравословното хранене при децата"

Днес, 9.06.21г в ДГ "Чайка" гостува г-жа Севдалина Колева, експерт от РЗИ Добрич, която представи пред децата пирамидата на здравословното хранене. По атрактивен и забавен начин, чрез игри и дегустация, децата обогатиха своите познания за правилно хранене и водене на здравословен начин на живот!

Научи повече

За чиста и околна среда

В изпълнение на дейностите по Национална кампания "За чиста околна среда", на тема "Зелена светлина към нашите деца"и в синхрон с актуалните тенденции за грижа за околната среда и генерирането на по-малко пластмасови отпадъци,ние даваме добрия пример и възпитаваме в децата отговорно отношение към природата.Призоваваме обществеността на гр.Балчик да се присъедини към нашата идея и да ни подкрепи в инициативата "Бъдеще без пластмаса".

Научи повече