Ръководство

Миглена Александрова - директор

Живка Анещева - главен учител