За чиста и околна среда

За чиста и околна среда

За чиста и околна среда

В изпълнение на дейностите по Национална кампания "За чиста околна среда", на тема "Зелена светлина към нашите деца"и в синхрон с актуалните тенденции за грижа за околната среда и генерирането на по-малко пластмасови отпадъци,ние даваме добрия пример и възпитаваме в децата отговорно отношение към природата.Призоваваме обществеността на гр.Балчик да се присъедини към нашата идея и да ни подкрепи в инициативата "Бъдеще без пластмаса".