ДГ "Чайка" № 3

ДГ "Чайка" № 3

ДГ "Чайка"-Балчик е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Тя се намира в град-Балчик. Открита е на 8 декември 1980 година. Помещава се в две типови сгради (централна сграда и филиал) - на  ул."Пушкин" № 9 и ул."Страцин" № 3. Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Към момента ДГ„Чайка” функционира с 6 групи, с капацитет 120 деца.

Екипът, който се грижи за децата се състои от професионалисти, с необходимото образование и квалификация за дейността. Това са хора, които много обичат децата и с голяма отговорност и любов, са отдадени на професията си.

Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги, в които децата се включват по желание на родителите. Всички допълнителни дейности се провеждат всяка седмица, а именно: английски език, модерен балет, народни танци, хорово пеене.