Преподаватели

Преподаватели

Група "Делфинчета" : Тодорка Янева и Мария Симеонова

Група "Мечета" : Живка Анещева и Женя Димирова

Група "Слънчица" : Мария Кръстева и Светлана Михайлова

Група " Бонбонбони" : Веселина Димитрова и Силвия Алексиева

Група "Звездички" : Силвия Николова и Валя Иванова

 

Английски език : Камелия Панайотова

Народни танци: Цветелина Илиева