Прием в ДГ "Чайка"

Постъпването на децата в ДГ”Чайка” става по желание и по избор на родителите или настойниците, съгласно Наредба на Общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Балчик.

 

 

Достъп до сградата на детска градина "Чайка" през учебната година се осъществява,както следва:

1.С оглед да  не се допуска струпване по едно и също време ,децата влизат в сградата на детската градина,както следва:

-Първа група сутрин от 7:00 часа до 7:20 часа от глаен вход.

-Втора група сутрин от 7:20 часа до 7:40 часа от главен вход

-Трета група сутрин от 7:40 часа до 8:00 часа от главен вход

-Четвърта група сутринот 8 часа до 8:20 часа от главен вход

2.Влизането на децата се осъществява след проведен медицински филтър.