Детска група "Мечета"

Детска група "Мечета"

Детска група "Мечета"

                    Тръгвам на детска градина

Чуйте всички, таз година

вече тръгвам на градина.

Мама даде ми задача,

обещах и да не плача

и да слушам много там.

Вътре ще остана сам.

Но съвсем не е така,

че е пълно с деца.

Най-приятно е да знам,

чеприятел имам там.

Много бързо тук се свиква,

щом посрещат те с усмивка!