Благотворителен концерт "Искри от миналото -светлина за бъдещето"